Політика конфіденційності

Компанія ТПК-Центр з відповідальністю відноситься до питань захисту персональних даних і конфіденційності, тому прагне забезпечити максимальний захист особистої інформації. Рекомендуємо ознайомитися з Політикою конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності), дія якої розповсюджується на всю інформацію, розміщену на сайті компанії ТПК-Центр

1. Визначення термінів

1.1 В цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни: «Адміністрація сайту tpk.ua» (далі - Адміністрація сайту) - уповноважені співробітники, які діють від імені компанії «ТПК-Центр», які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або дотично визначеної або визначуваної фізичної особи (суб'єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання вимога не допускати поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних.

1.1.5. «Користувач сайту tpk.ua» (далі Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт tpk.ua.

1.1.6. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, що надсилається веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер на постійній основі пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі побудованій за протоколом IP.

2. Загальні положення

Використання Користувачем сайту tpk.ua означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

В разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту компанії «ТПК-Центр».

Дана Політика конфіденційності застосовується лише до сайту tpk.ua. Компанія «ТПК-Центр» не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті.

Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту tpk.ua.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Дана Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при заповненні на сайті tpk.ua форми реєстрації.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форми реєстрації на Сайті компанії «ТПК-Центр» tpk.ua на сторінці реєстрації і включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. ПІБ Користувача;
3.2.2. Контактний телефон Користувача;
3.2.3. Адреса електронної пошти (e-mail).
3.2.4. Вид діяльності
3.2.5. Регіон
3.2.6. Організація

4. Цілі збору персональної інформації користувача

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту tpk.ua може використовувати в цілях:

4.1.1. Покращення якості сайту компанії «ТПК-Центр», а також роботи на tpk.ua.

4.1.2. Оцінки використання сайту компанії «ТПК-Центр».

4.1.3. Оцінки ефективності реклами на сайті tpk.ua.

4.1.4. Індивідуалізації роботи Користувача з сайтом tpk.ua і складання анонімної статистики активності Користувача на сайті, включаючи час відвідування сайту, попередні відвідування сайту, адреса сайту, який привів Користувача на сайт tpk.ua.

4.1.5. Спрощення використання сайту, а також додатків та сервісів компанії «ТПК-Центр» для інтересів і потреб користувачів.

4.1.6. Зв'язки з Користувачем з приводу продуктів і послуг, які можуть представляти інтерес для Користувача, за умови, що Користувач дав свою згоду на це, або раніше відправляв запит про програму або сервіс, і компанії «ТПК-Центр» необхідно зв'язатися з Користувачем протягом терміну, встановленого чинним законом.

5. Способи і терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані третім особам у тому випадку, якщо це уповноважені органи державної влади України та тільки на підставах та в порядку, встановленому законодавством України.

5.3. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

6. Зобов'язання сторін

6.1. Користувач зобов'язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідні для користування Сайтом компанії «ТПК-Центр».

6.1.2. Оновити або доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію в цілях, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити нерозголошення інформації про Користувача без попереднього дозволу, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. даної Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника чи уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін

7.1. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:

7.1.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.1.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.1.3. Була розголошена за згодою Користувача.

7.1.4. Була розголошена внаслідок злому, копіювання, поширення, а також будь-яких інших неправомірних дій третіх осіб.

8. Вирішення спорів

8.1. У разі виникнення спору між Користувачем сайту компанії «ТПК-Центр» і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

9. Додаткові умови

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без попереднього повідомлення Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті tpk.ua, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Всі пропозиції або питання по даній Політиці конфіденційності слід повідомляти в розділі «Контакти» Сайту компанії «ТПК-Центр».

9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою tpk.ua/create-account